Navigate back to the homepage

My views, from my experience and observation of environment around me.

Mother Ruaaa's impression, "My God is My Life."

My life My study -सूर्यग्रहण

यो सत्य छ । पृथ्वीमा सूर्यलाई देवताको रुपमा लिएता पनि जीवनको आधार सूर्य नै हो । पौराणिक भनाइ प्रकृतिका प्रमुख ५ शक्ति मध्ये पृथ्वी लगायत सबै ग्रह, उपग्रह र नक्षत्रमण्डल सूर्यबाटै उत्पन्न भएको हो ।

June 20th, 2020 · 1 min read

नेपाल र सगरमाथा -एक अध्ययन

A little things we do, so far I tried. Whatever the name, the aim in life is to experience the heaven of Sherpas' chomolongwa.

May 6th, 2020 · 29 min read
© 2020 PrasadTelee
Link to $https://twitter.com/teleeprasadLink to $https://facebook.com/prasadtelee.sitaramLink to $mailto:ruaasr2@gmail.com